Integritetspolicy

Beauty Bargain Integritetspolicy

På Beauty Bargain värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra köp och ta del av Beauty Bargain. Om vi inte kan behandla dina personuppgifter måste vi neka dig köpet. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, t.ex. telefonnummer, adress eller e-postadress. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Som kund har du alltid rätt att ta del av hur vi använder oss av din personliga information. Vill du veta vad vi har sparat om dig, ändra något eller vill att vi raderar ditt konto och all information kopplad till dig som person. Logga in på ”Mina sidor” uppe till höger på hemsidan och se under Medgivanden till vänster vilken information som finns sparad om dig samt hur du exporterar informationen. Vill du att vi permanent raderar ditt konto (går inte i efterhand att återskapa) kontaktar du vår kundtjänst. Vi sparar din information i 24 månader från senaste orderdatum och därefter anonymiseras informationen om dig.All information som lämnas till Klarna hanteras av Klarna själva och är inget vi tar del av, bland annat personnummer. För att läsa om hur Klarna hanterar personuppgifter, klicka här.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund

Namn, Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), betalningshistorik. betalningsinformation, köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller hur många gånger du handlat hos oss). Vi samlar även in data om dina köppreferenser samt beteende på vår e-handelssida (t.ex. vilka sidor eller delar av sidor som du besökt och vilka sökningar du gjort hos oss).


Varför samlar vi in detta?

Vi behöver information om dig för att kunna tillhandahålla våra tjänster.
För att kunna hantera beställning/ köp, returer, leveransavisering och kontakter rörande leveransen. För att kunna hantera kundservice, administrera tävlingar och genomföra identifikation och ålderskontroll. Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna). Adresskontroll mot SPAR. Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Vi förbättrar ständigt även upplevelsen online genom att samla in din historik och e-postadress, detta för att kunna ge dig erbjudanden som är mer relevanta och anpassade för just dig. Beauty Bargain Sverige AB samt de bolag som ingår i samma koncern vill även kunna skicka dig reklam och erbjudanden som vi tror du är intresserad av baserat på din köphistorik. Vi kan även komma att skicka reklam till dig baserat på var du bor, om vi t.ex. väljer att öppna en ny butik i ditt område. Vi kommer, baserat på dessa olika typer av information, skicka reklam till din e-postadress, postadress, via sociala medier eller via SMS och/eller visa dig relevant information när du är inne på beautybargain.se. För att ha möjlighet att erbjuda de produkter och tjänster som tillhandahålls av oss kan vi komma att inhämta personuppgifter från vårt moderbolag Åhléns AB:s medlemsdatabas.

Vi vill även kontinuerligt fortsätta att utveckla och förbättra vårt sortiment, detta gör vi t.ex. genom korrespondens och feedback gällande våra produkter och vår service. På så sätt får du som kund möjlighet att påverka sortimentet och upplevelsen.


Vilken information delar vi med andra?

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning (som t.ex. hostar våra servrar eller utför supporttjänster) så att vi kan erbjuda dig våra tjänster.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

För att kunna erbjuda dig tjänsterna kan vi komma att dela din personliga information till våra koncernbolag och samarbetspartners (dvs. företag vi har anställt som tillhandahåller kundsupport, transporttjänster av dina varor, eller hjälper till att skydda och säkra våra system) som har fått i uppgift av oss att behandla dina uppgifter på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner, denna policy och andra lämpliga åtgärder för integritet och säkerhet. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

När du skriver in dina kortuppgifter för att betala för ett köp kommer vi att dela denna betalinformation med banker och Klarna som behandlar sådana transaktioner eller tillhandahåller andra finansiella tjänster, samt för bedrägeriskydd och säkerhetsändamål.


Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

1. Följa lagen, rättslig process, myndighetsbeslut eller domstolsorder och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter;

2. kunna tillämpa våra Allmänna Villkor och/eller andra avtal;

3. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada;

4. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk; eller

5. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Beauty Bargain, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Beauty Bargain kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Beauty Bargain Sverige AB, org. nr 556613-5983, med adress Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, är personuppgifts- ansvarig för företagets behandling av personuppgifter.